Kinderdagverblijf Jurrina biedt flexibele opvang aan !

De opvangmogelijkheden zijn altijd bespreekbaar.

 

Voorbeelden van opvangmogelijkheden:5

Reguliere opvang 

Van Maandag tot en met Zaterdag van 7.30 tot 18.30 uur.

De minimale afname van de opvang is 1 dagdeel per week, dat op vaste dagen voor het kind gereserveerd wordt.

Semi-flexibele opvang

Deze vorm van opvang is geschikt voor ouders met wisselende roosters. U kunt een aantal dagdelen per week afnemen (minimale afname één dagdeel). Het verschil is dat de dagdelen elke week op andere dagen ingepland kunnen worden. Uw werkrooster moet minstens één week van te voren door gegeven worden aan onze planning. Uiteraard is het mogelijk om aantal weken/maanden vooruit te reserveren.

Vakantie opvang

Deze vorm van opvang is geschikt voor ouders die alleen incidenteel tijdens schoolvakanties gebruik willen maken van de opvang.

Extra dagen service (alleen wie reguliere opvang afneemt)

Kinderdagverblijf Jurrina biedt ouders de mogelijkheid om hun kind(eren) maximaal vier keer per jaar gratis een dag
extra naar de opvang te brengen indien de situatie op de groep dit toelaat. Op het kinderdagverblijf is een lijst aanwezig waar  de leidinggevende aangeeft wanneer het kind een extra dag is gekomen. Naast deze vier service dagen, kunnen ouders tegen betaling extra dagen afnemen, wanneer de groep dit toelaat.


Tarieven

Voor elk geplaatst kind dat één of meer dagdelen per week komt betaalt u een vast bedrag per maand. Gezien  de reservering van deze plaats, bent u dit bedrag per maand verschuldigd, zonder rekening te houden met afwezigheid van uw kind. Om u een indicatie te geven van de kosten, verwijzen wij uw naar de volgende link: www.kinderopvangtoeslag.nl. Het uurtarief in 2017 voor het kinderdagverblijf bedraagt € 7,18 inclusief maaltijden, luiers en uitstapjes. Voor een prijsindicatie kunt u vrijblijvend bij onze administratie een afspraak maken. Wij helpen u daar graag bij!

Betalingsvoorwaarden

U krijgt van ons iedere maand een factuur persoonlijk over handigd of per email met vermelding van het aantal dagdelen en bedrag dat u verschuldigd bent. De betaling zal voor de eerste van de maand plaatsvinden. U betaalt dus één maand vooraf.

Opzegging

De opvang bij een kinderdagverblijf loopt automatische tot de vierde verjaardag. In dit geval hoeft u niet op te zeggen.
Wordt uw kind in een schoolvakantie vier jaar, dan kunt u een verzoek indienen om zijn of haar verblijf te verlengen tot het einde van de vakantie.
Uiteraard is dit alleen mogelijk als er plek is, omdat over het algemeen het vrijkomende plekje direct wordt gereserveerd voor een ander kind.
Hoe eerder u aangeeft dat u graag wilt verlengen, des te groter de kans dat het lukt. Een garantie kan echter nooit worden gegeven.
De aanvraag kan bij de locatiemanager, telefonisch of per email.

Wanneer uw kind de kinderdagverblijf voor het vierde jaar verlaat, dient u rekening te houden met de opzegtermijn van één maand.
De opzegging dient schriftelijk (brief/mail) te gebeuren bij de leidinggevende.

 
joomla site stats